Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 22:35:36
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie

Analytická chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Ovládnete špičkové analytické metody teoreticky i prakticky – konkrétně metody separační, molekulovou spektrometrii a elektroanalytické metody včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření. Praktická laboratorní výuka se opírá o moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1–3členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím značnou míru individualizace vlastního vzdělání.

Specializace - Analýza léčiv

Výzkum, vývoj a analýza léčiv bude vaše cesta. → více

Specializace - Forenzní chemie

Rozšiřuje studijní program analytické chemie o předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. → více

Specializace - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na analytické metody, chemometriku a příbuzné disciplíny. → více

Specializace - Molekulární chemická analýza

Specializace probíhá ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. Získáte přehled o nejmodernějších trendech a metodách, které nacházejí uplatnění v pokročilé instrumentální analytické chemii a základním výzkumu na molekulární úrovni. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 56 studentů
Kód programu N403

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi