Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueUANLCH → Department → PhD students
iduzel: 48846
idvazba: 55518
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2021 07:35:53
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhD students

Study Programme: Analytical chemistry

Name Year Thesis

Becherová

Lucia, Ing.

2. Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie
Bouška Luděk, RNDr. 4. Evaluace faktorů pro epigenetické procesy u civilizačních chorob

Bui Dong

Thuy, Ing.

2. Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy
Fagan Patrik, Mgr. 3. Studium struktury a konformace psychoaktivních a farmaceuticky zajímavých látek v roztocích

Fousková

Markéta, Ing.

2. Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely

Galliková Jana, Ing.

1.  
Gráfová Michaela, Ing. 7.* Vývoj technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro analýzu farmaceuticky významných látek (*přerušeno)
Grelich Filip, Ing. 6.  Mezihvězdné molekuly: Mikrovlnná spektroskopie astrofyzikálně zajímavých molekul v laboratoři a na observatoři ALMA
Hájková Kateřina, Ing. 6.  Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS
Henych Vít, Ing.    4.    Vývoj pokročilých vibračně spektroskopických a zobrazovacích metodik pro charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologicky významných systémech
Horník Štěpán, Bc. 6.   NMR analýza aerosolových částic

Hrubešová

Kateřina

2. Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění
Kocourková Lucie, Ing. 6.  Analytické využití metod chiroptické spektroskopie v analýza krevních vzorků

Kosovic

Ema, Ing.

2. Studium přírodních látek pomocí LC-MS
Králík František, Ing. 5. Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv
Kučáková Karolina, Ing. 3.  Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách
Kurochka Andrii, MSc. 3. Studium struktury proteinů pomocí spektroskopických a výpočetních metod
Ladislavová Nikola, Ing.    4. Digitalizace pachové signatury

Losová

Markéta, Ing.

1. Terahertzová spektroskopie při rozpoznávání padělků léčiv
Loula Martin, Ing.    3. Ultrarychlá spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu anorganických nanočástic

Luková

Kateřina, Ing.

2. Vysoce rozlišená spektroskopie biologicky významných molekul

Michálková

Lenka, Ing.

2. Molekulárně spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy
Němečková Zuzana, Ing. 5. Vývoj metodik pro vibračně spektroskopické studium biologicky významných látek
Nemeškalová Alžběta, Ing. 4. Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání
Nesvadba Radim, Ing. 5. Molekuly lidského pachu: průkopnická spektroskopická studie pomocí decimetrové emisní spektroskopie ultravysokého rozlišení
Nováková Kateřina, Ing. 1. Vývoj a validace metod pro stanovení vybraných pesticidů v reálných vzorcích metodou GC-MS
Pecková Anna, Ing. 1. Vliv geochemických podmínek na dlouhodobou stabilitu inženýrských bariér
Petřík Jakub, Ing. 3. Vývoj metod pro charakterizaci chemické stability léčiv

Pham Minh Hang, Ing.

2. Analýza transportu nanočástic biologickými membránami

Pojmanová

Petra, Ing.

5. Molekulová skladba pachové signatury
Průša Jiří, Ing. 5.       Spectroscopic characterization of microtubules
Řezanková Klára, Ing. 7.* Analytické využití selektorů imobilizovaných na nanočásticích (*přerušeno)
Sedláčková Helena, Ing. 4.* Studium konformačních změn biologicky významných látek pomocí chiroptických metod (*přerušeno)
Skoupá Veronika, Ing. 3.* Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních biologicky významných látek pro farmaceutické a forenzní účely (*přerušeno)

Spálovská

Dita, Ing.

2. Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek

Stenzl Vlastimil, Ing.

1.  
Strnad Štěpán, Ing. 4. Hmotnostně-spektrometrické zobrazování biologicky aktivních látek
Švecová Marie, Ing. 5. Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopickou charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologických maticích

Trnka

Ladislav, Ing.

3. Slabé interakce jako moderní prostředek a rozpoznávání kvality léčiv a jejich padělků
Vasina Liudmila, Mgr. 6. Aplikace nanotechnologie pro diagnostiku a terapii civilizačních onemocnění
Vávra Karel, Ing. 5. Rotační přechody v nízkoležících vibračních stavech kyseliny azidovodíkové,1,2,3,4-tetrahydrochinolinu a indolu
Wurmová Ivana, Ing. 4. Terahertzová spektroskopie při rozpoznání padělků léčiv

Study Programme: Pharmaceuticals and biomaterials

Name Year Thesis
Adámková Hana, Ing. 2.* Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočástic (*přerušeno)
Golofast Bogdana, Mgr. 4. Vývoj metod pro molekulární diagnostiku civilizačních onemocnění
Čapková Tereza, Ing. 6. Studium mezimolekulových interakcí farmaceuticky významných látek pomocí metod vibrační spektroskopie
Mikšátková Lucie, Ing. 3.  Dusíkaté heterocyklické látky a jejich biologický význam na buněčné a subcelulární úrovni
Updated: 17.9.2019 21:30, Author : Kamil Záruba

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague 2015
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version