Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → O ústavu → Doktorandi
iduzel: 14327
idvazba: 17321
šablona: stranka_ikona
čas: 21.8.2018 00:05:08
verze: 4463
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorandi

Obor: Analytická chemie

Jméno       Ročník Téma
Bártová Simona, Ing. 7. Biologické aplikace NMR spektroskopie
Bouška Luděk, RNDr. 2. Evaluace faktorů pro epigenetické procesy u civilizačních chorob
Cinková Petra, Ing. 3. Molekulová skladba pachové signatury
Doležal Petr, Mgr. 7. Výzkum lidského pachu metodami GC-MS, LC-MS a FTMW
Eichler Štěpán, Ing. 7. Speciační analýza selenu
Fagan Patrik, Mgr. 1. Studium struktury a konformace psychoaktivních a farmaceuticky zajímavých látek v roztocích
Gráfová Michaela, Ing. 6. Vývoj technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro analýzu farmaceuticky významných látek
Grelich Filip, Ing. 4.  Mezihvězdné molekuly: Mikrovlnná spektroskopie astrofyzikálně zajímavých molekul v laboratoři a na observatoři ALMA
Habartová Lucie, Ing. 5.    Chiroptická spektroskopie v diagnostice metabolickýhc a nádorových onemocnění
Hájková Kateřina, Ing. 4.  Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS
Henych Vít, Ing.    2.    Vývoj pokročilých vibračně spektroskopických a zobrazovacích metodik pro charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologicky významných systémech
Horník Štěpán, Bc. 4.   NMR analýza aerosolových částic
Janoušek Jiří, Ing. 3.  Příprava nových hybridních organicko-anorganických nanomateriálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností
Khalili Reza, Ing. Bc. 6. Analytické využití metod chiroptické spektroskopie v analýze krevních vzorků
Kocourková Lucie, Ing. 4.  Analytické využití metod chiroptické spektroskopie v analýza krevních vzorků
Koktan Jakub, Ing. 5. Povrchové modifikace nanočástic a jejich analytické aplikace
Králík František, Ing. 3. Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv
Kučáková Karolina, Ing. 1.  Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách
Kurochka Andrii, MSc. 1. Studium struktury proteinů pomocí spektroskopických a výpočetních metod
Ladislavová Nikola, Ing.    2. Digitalizace pachové signatury
Loula Martin, Ing.    1. Ultrarychlá spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu anorganických nanočástic
Němečková Zuzana, Ing. 3. Vývoj metodik pro vibračně spektroskopické studium biologicky významných látek
Nemeškalová Alžběta, Ing. 2. Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání
Nesvadba Radim, Ing. 3. Molekuly lidského pachu: průkopnická spektroskopická studie pomocí decimetrové emistní spektroskopie ultravysokého rozlišení

Novák Vít, Ing.

 7. Modelování vibračních a spektroskopických vlastností molekul

Parchaňský Václav, Ing

6. Konformační studie molekul využívající Ramanovu optickou aktivitu
Petřík Jakub, Ing. 1. Vývoj metod pro charakterizaci chemické stability léčiv
Podkorytov Egor, Ing. 1.  Analýza transportních systémů s řízeným a cíleným uvolňováním léčiv pomocí nanočástic
Průša Jiří, Ing. 3.       Spectroscopic characterization of microtubules
Řezanková Klára, Ing. 6. Analytické využití selektorů imobilizovaných na nanočásticích
Sedláčková Helena, Ing. 4. Studium konformačních změn biologicky významných látek pomocí chiroptických metod
Skoupá Veronika, Ing. 2. Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních biologicky významných látek pro farmaceutické a forenzní účely
Strnad Štěpán, Ing. 2. Hmotnostně-spektrometrické zobrazování biologicky aktivních látek
Studecký Tomáš, Ing. 6.  
Švecová Marie, Ing. 3. Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopickou charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologických maticích
Vasina Liudmila, Mgr. 4. Aplikace nanotechnologie pro diagnostiku a terapii civilizačních onemocnění
Vávra Karel, Ing. 3.  
Wurmová Ivana, Ing. 2. Terahertzová spektroskopie při rozpoznání padělků léčiv
Zemenová Jana, Ing. 5. Využití pokročilých analytických technik při studiu farmakokinetiky potenciálních léčiv

Obor: Léčiva a biomateriály

Jméno       Ročník Téma
Adámková Hana, Ing. 2.  Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočástic
Boroň Ján, Mgr. 4.  
Golofast Bogdana, Mgr. 2. Vývoj metod pro molekulární diagnostiku civilizačních onemocnění
Helešicová Tereza, Ing. 4. Studium mezimolekulových interakcí farmaceuticky významných látek pomocí metod vibrační spektroskopie
Krčová Lucie, Ing. 2.  Analýza mechanismu působení nových PMS cytostatik na celulární a subcelulární úrovni
Kubulková Zuzana, Ing. 2. Vývoj metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních farmaceutických látek v relevantních matricích
Uttl Libor, Mgr. 2. Novel, efektivní strategie detekce falšování potravin a jejich autentikace
Vůjtěchová Petra, Ing.  3.       Transport léčiv přes hematoencefalickou bariéruAktualizováno: 27.3.2018 11:30, Autor: Dita Egertová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi