Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → O ústavu → Doktorandi
iduzel: 14327
idvazba: 17321
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 17:34:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14327
idvazba: 17321
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/doktorandi'
iduzel: 14327
path: 8548/10022/10023/10026/10041/14327
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorandi

Obor: Analytická chemie

Jméno       Ročník Téma
Bouška Luděk, RNDr. 7. Evaluace faktorů pro epigenetické procesy u civilizačních chorob

Bui Dong Thuy, Ing.

6. Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy

Čechová Jana, Ing.

4. Individuální a skupinová identifikace osob na základě digitálně zakódované lidské pachové signatury

Das Moumita, M.Sc.

3. Interpretace Ramanovy optické aktivity biomolekul

Dobšíková Kristýna, Ing.

4. Analýza drog a padělků léčiv pomocí metod vibrační a chiroptické spektroskopie
Drozdová Michaela, Ing. 3. Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů

 Fialová Jana, Ing.

3.* Příprava substrátů pro kapalinovou chromatografii a klinickou diagnostiku

Fousková Markéta, Ing.

6. Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely
Gráfová Michaela, Ing. 7.* Vývoj technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro analýzu farmaceuticky významných látek (*přerušeno)
Habanová Nina, Ing. 3. Štúdium štruktúry sacharidov pomocou NMR spektroskopie a molekulového modelovania
Henych Vít, Ing.    7.   

Vývoj pokročilých vibračně spektroskopických a zobrazovacích metodik pro charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologicky významných systémech

Hermochová Sára, Ing. 1.

Metody vizualizace daktyloskopických stop

Horák František, Ing. 3. Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra
Hricková Karolina, Ing. 6.* Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách
Hrubčík Lukáš, Ing. 1. Predikce a analýza spin-rotačně-vibračních spekter malých molekul

Hybášková Marta, Ing.

2.* Interakce vybraných stopovačů s cementovými materiály

Janstová Daniela, Ing.

1. Vývoj metod vibrační spektroskopie pro analýzu tkání
Jireš Jakub, Ing. 3. Systematická strategie k vývoji metod pro stanovení genotoxických nečistot ve farmaceutických produktech
Kaminskyi Oleksii, Ing. 3. Vývoj speciálních přenosných aparatur pro bezdotykový odběr genetických a pachových vzorků
Kocourková Lucie, Ing. 7. * Analytické využití metod chiroptické spektroskopie v analýza krevních vzorků

Králová Kateřina, Ing.

6. Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění
Ladislavová Nikola, Ing.    7. Digitalizace pachové signatury

Losová Markéta, Ing.

1.* Terahertzová spektroskopie při rozpoznávání padělků léčiv

Machavová Lucia, Ing.

6. Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie

Malá Ulrika, Ing.

2. Analýza příbuzenských vztahů podle analýzy pachových stop

Myšková Aneta, Ing.

2. Využití techniky LC-MS při studiu potenciálních léčiv na bázi lipopeptidů

Navrátilová Tereza, Ing.

4. Studium porfyrinových derivátů Trögerových a spiro-Trögerových bází umožňujících rozpoznání rakovinných buněk a léčbu fotodynamickou terapií
Nešporová Věra, Ing. 4. Speciační analýza selenu v potravinářsky významných mikroorganismech
Pecková Anna, Ing. 1.* Vliv geochemických podmínek na dlouhodobou stabilitu inženýrských bariér

Pham Minh Hang, Ing.

6. Analýza transportu nanočástic biologickými membránami
Pospíšilová Eva, Ing. 3. Vývoj elektrochemických metod pro forenzní analýzu psychoaktivních látek
Rudolf Petr, Ing. 1. Přímá analýza stopových prvků v netěkavých kapalinách metodou LA-ICP-MS
Schrenková Věra, Ing. 3. Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování
Sedláčková Helena, Ing. 4.* Studium konformačních změn biologicky významných látek pomocí chiroptických metod (*přerušeno)
Sklenář Adam, Ing. 3. Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických metod
Skoupá Veronika, Ing. 5. Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních biologicky významných látek pro farmaceutické a forenzní účely (*přerušeno)
Vágnerová Magdalena, Ing. 3. Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS
Vališ Jan, Ing. 3. Vývoj metodiky zpracování a vyhodnocení signálů z biospektroskopických analýz pro klinické využití
Vasina Liudmila, Mgr. 6.* Aplikace nanotechnologie pro diagnostiku a terapii civilizačních onemocnění
Vrtělka Ondřej, Ing. 4. Identifikace biomarkerů nádorových a degenerativnich onemocnění v tělních tekutinách pomocí molekulové spektroskopie
Zdráhala Jiří, Ing. 3. Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity
Znamínko Václav, Ing. 1. Studium vlastností inženýrských bariér úložišť radioaktivních odpadů
Zubenia Nataliia 1. Vývoj metodik pro identifikaci a kvantifikaci organických látek pomocí NMR
přerušené studium *  

Obor: Léčiva a biomateriály

Jméno       Ročník Téma
Mikšátková Lucie, Ing. 4.*  Dusíkaté heterocyklické látky a jejich biologický význam na buněčné a subcelulární úrovni
Škarohlídová Hana, Ing. 4. Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočásticAktualizováno: 9.10.2023 10:07, Autor: Perla Maršíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi