Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → O ústavu → Doktorandi
iduzel: 14327
idvazba: 17321
šablona: stranka_ikona
čas: 5.8.2020 21:42:51
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorandi

Obor: Analytická chemie

Jméno       Ročník Téma

Becherová

Lucia, Ing.

2. Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie
Bouška Luděk, RNDr. 4. Evaluace faktorů pro epigenetické procesy u civilizačních chorob

Bui Dong

Thuy, Ing.

2. Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy
Fagan Patrik, Mgr. 3. Studium struktury a konformace psychoaktivních a farmaceuticky zajímavých látek v roztocích

Fousková

Markéta, Ing.

2. Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely

Galliková Jana, Ing.

1. Příprava substrátů pro kapalinovou chromatografii a klinickou diagnostiku
Gráfová Michaela, Ing. 7.* Vývoj technik povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro analýzu farmaceuticky významných látek (*přerušeno)
Grelich Filip, Ing. 6.  Mezihvězdné molekuly: Mikrovlnná spektroskopie astrofyzikálně zajímavých molekul v laboratoři a na observatoři ALMA
Hájková Kateřina, Ing. 6.  Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS
Henych Vít, Ing.    4.    Vývoj pokročilých vibračně spektroskopických a zobrazovacích metodik pro charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologicky významných systémech
Horník Štěpán, Bc. 6.   NMR analýza aerosolových částic

Hrubešová

Kateřina

2. Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění
Kocourková Lucie, Ing. 6. * Analytické využití metod chiroptické spektroskopie v analýza krevních vzorků

Kosovic

Ema, Ing.

2. Studium přírodních látek pomocí LC-MS
Králík František, Ing. 5. Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv
Kučáková Karolina, Ing. 3.  Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách
Kurochka Andrii, MSc. 3. Studium struktury proteinů pomocí spektroskopických a výpočetních metod
Ladislavová Nikola, Ing.    4. Digitalizace pachové signatury

Losová

Markéta, Ing.

1.* Terahertzová spektroskopie při rozpoznávání padělků léčiv
Loula Martin, Ing.    3. Ultrarychlá spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu anorganických nanočástic

Luková

Kateřina, Ing.

2. Vysoce rozlišená spektroskopie biologicky významných molekul

Michálková

Lenka, Ing.

2. Molekulárně spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy
Němečková Zuzana, Ing. 5. Vývoj metodik pro vibračně spektroskopické studium biologicky významných látek
Nemeškalová Alžběta, Ing. 4. Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání
Nesvadba Radim, Ing. 5. Molekuly lidského pachu: průkopnická spektroskopická studie pomocí decimetrové emisní spektroskopie ultravysokého rozlišení
Nováková Kateřina, Ing. 1.* Vývoj a validace metod pro stanovení vybraných pesticidů v reálných vzorcích metodou GC-MS
Pecková Anna, Ing. 1. Vliv geochemických podmínek na dlouhodobou stabilitu inženýrských bariér
Petřík Jakub, Ing. 3. Vývoj metod pro charakterizaci chemické stability léčiv

Pham Minh Hang, Ing.

2. Analýza transportu nanočástic biologickými membránami

Pojmanová

Petra, Ing.

5. Molekulová skladba pachové signatury
Průša Jiří, Ing. 5.       Spectroscopic characterization of microtubules
Sedláčková Helena, Ing. 4.* Studium konformačních změn biologicky významných látek pomocí chiroptických metod (*přerušeno)
Skoupá Veronika, Ing. 3.* Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních biologicky významných látek pro farmaceutické a forenzní účely (*přerušeno)

Spálovská

Dita, Ing.

2. Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek

Stenzl Vlastimil, Ing.

1. Určení etnického původu podle pachového vzorku jedince
Strnad Štěpán, Ing. 4. Hmotnostně-spektrometrické zobrazování biologicky aktivních látek
Šlechtová Ivana, Ing. 4. Terahertzová spektroskopie při rozpoznání padělků léčiv
Švecová Marie, Ing. 5. Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopickou charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologických maticích

Trnka

Ladislav, Ing.

3. Slabé interakce jako moderní prostředek a rozpoznávání kvality léčiv a jejich padělků
Vasina Liudmila, Mgr. 6. Aplikace nanotechnologie pro diagnostiku a terapii civilizačních onemocnění
Vávra Karel, Ing. 5. Rotační přechody v nízkoležících vibračních stavech kyseliny azidovodíkové,1,2,3,4-tetrahydrochinolinu a indolu
přerušené studium *  

Obor: Léčiva a biomateriály

Jméno       Ročník Téma
Adámková Hana, Ing. 4.* Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočástic (*přerušeno)
Golofast Bogdana, Mgr. 4. Vývoj metod pro molekulární diagnostiku civilizačních onemocnění
Mikšátková Lucie, Ing. 4.  Dusíkaté heterocyklické látky a jejich biologický význam na buněčné a subcelulární úrovniAktualizováno: 7.7.2020 15:51, Autor: Dita Egertová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi