Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Semináře
iduzel: 10085
idvazba: 11888
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 17:35:45
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10085
idvazba: 11888
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/seminare'
iduzel: 10085
path: 8548/10022/10023/10026/10085
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Semináře

Seminář postgraduálních studentů 2022/2023

 • Seminář, na kterém studentiu prezentují své výsledky v rámci svého doktorského studia
 • Zváni jsou členové akademické obce i studenti všech forem studia (Bc., Mgr. i DSP)
 • Občerstvení zajištěno
 • Užitečné tipy pro prezentaci výsledků
 • Soupis odkazů na předměty zaměřené na prezentační dovednosti:
  Presentation Skills - AB501046
  Prezentace - CZV00052
  Prezentační dovednosti - V832004
  Tvorba vědeckotechnických prezentací - B24005
  Vědecká komunikace - M342018
  Základy vědecké komunikace - B342008

Termíny pro ZS akademického roku 2023/2024 (Uhelna)

  

19. 10. 2023  14:00

       Malá Ulrika, 2. r.: Analýza příbuzenských vztahů podle analýzy pachových stop

       Školitel prof. Štěpán Urban

       Vališ Jan, 3. r.: Vývoj metodiky zpracování a vyhodnocení signálů z biospektroskopických analýz pro          klinické využití

       Školitel prof. Vladimír Setnička

2. 11. 2023  14:00

      Myšková Aneta, 2. r.: Využití techniky LC-MS při studiu potenciálních léčiv na bázi lipopeptidů                      Školitel prof. David Sýkora

      Schrenková Věra, 3. r.: Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu                                       spektroskopii a zobrazování

      Školitel prof. Petr Bouř

9. 11. 2023  14:00

      Horák František, 3. r.: Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra

      Školitel prof. Štepán Urban

      Jireš Jakub, 3. r.: Systematická strategie k vývoji metod pro stanovení genotoxických nečistot ve                 farmaceutických produktech

      Školitel doc. Pavel Řezanka

30. 11. 2023  14:00

      Drozdová Michaela, 2. r.: Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním                           receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů

      Školitel doc. Bohumil Dolenský

      Pospíšilová Eva, 3. r.: Vývoj elektrochemických metod pro forenzní analýzu psychoaktivních látek

      Školitel doc. Šiškanová

14. 12. 2023  14:00

      Kaminskyii Oleksii, 3. r.: Vývoj speciálních přenosných aparatur pro bezdotykový odběr

      genetických a pachových vzorků

      Školitel prof. Štěpán Urban

      Sklenář Adam, 3. r.: Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických               metod

      Školitel prof. Petr Bouř

Termíny pro LS akademického roku 2022/2023 (Uhelna)

  • 28. 3. 2023 v 10:00
   • Dobšíková Kristýna, 3. r.: Analýza drog a padělků léčiv pomocí metod vibrační a chiroptické spektroskopie, školitel prof. Setnička
  • 4.4. 2023 v 10:00
   • Sklenář Adam, 2. r.: Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických metod, školitel prof. Bouř
   • Navrátilová Tereza, 3. r.: Studium porfyrinových derivátů Trögerových a spiro-Trögerových bází umožňujících rozpoznání rakovinných buněk a léčbu fotodynamickou terapií, školitel doc. Dolenský
  • 18. 4. 2023 v 10:00
   • Vágnerová Magdalena, 2. r.: Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS, školitel doc. Sýkora
   • Vrtělka Ondřej, 3. r. : Identifikace biomarkerů nádorových a degenerativnich onemocnění v tělních tekutinách pomocí molekulové spektroskopie, školitel prof. Setnička
  • 25. 4. 2023 v 10:00
   • Zdráhala Jiří, 2. r.: Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity, Školitel prof. Bouř
   • Nešporová Věra, 3. r.: Speciační analýza selenu v potravinářsky významných mikroorganismech, školitel doc. Kaňa
  • 16. 5. 2023 v 10:00
   • Habanová Nina, 2. r. :  Štúdium štruktúry sacharidov pomocou NMR spektroskopie a molekulového modelovania, školitel Dr. Pohl
   • Škarohlídová Hana. 3. r.: Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočástic, školitel doc. Záruba

 • Termíny pro ZS akademického roku 2022/2023 (učebna A105)
  • 23. 11. 2022 v 14:00
   • Drozdová Michaela, 2. r.: Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů, školitel doc. Bohumil Dolenský
   • Horák František, 2. r.: Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra, školitel prof. Štěpán Urban
  • 30. 11 2022 v 14:00
   • Jireš Jakub, 2. r.: Systematická strategie k vývoji metod pro stanovení genotoxických nečistot ve farmaceutických produktech, školitel doc. Pavel Řezanka
   • IKaminskyii Oleksii, 2. r.: Vývoj speciálních přenosných aparatur pro bezdotykový odběr genetických a pachových vzorků, školitel prof. Štěpán Urban
  • 7. 12. 2022 v 14:00
   • Pospíšilová Eva, 2. r.: Vývoj elektrochemických metod pro forenzní analýzu psychoaktivních látek, školitel doc. Taťjana Šiškanova
   • Schrenková Eva, 2. r.: Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování, školitel prof. Petr Bouř
  • 14. 12. 2022 v 14:00
   • Vališ Jan, 2. r.: Vývoj metodiky zpracování a vyhodnocení signálů z biospektroskopických analýz pro klinické využití, školitel prof. Vladimír Setnička
   • Čechová Jana, 3. r.: Individuální a skupinová identifikace osob na základě digitálně zakódované lidské pachové signatury, školitel prof. Štěpán Urban

Seminář postgraduálních studentů 2021/2022

 • Seminář, na kterém studentiu prezentují své výsledky v rámci svého doktorského studia
 • Zváni jsou členové akademické obce i studenti všech forem studia (Bc., Mgr. i DSP)
 • Občerstvení zajištěno
 • Užitečné tipy pro prezentaci výsledků
 • Termíny pro LS akademického roku 2021/2022 (zasedací místnost FCHI – budova A, 4. patro)
  • 10. 3. 2022 v 14:30
   • Bui Duong Thui, 4. r.: Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy, Školitel doc. Pavel Řezanka
   • Fousková Markéta, 4. r.: Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely, Školitel prof. Vladimír Setnička
  • 24. 3. 2022 v 14:00
   • Hrubešová Kateřina, 4. r.: Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění, Školitel prof. Vladimír Setnička
  • 7. 4. 2022 v 14:30
   • Becherová Lucia, 4. r.: Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie, Školitel prof. Matějka
   • Michálková Lenka, 4. r.: Využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance v klinické diagnostice, Školitel prof. Vladimír Setnička
  • 12. 5. 2022 v 14:30
   • Navrátilová Tereza, 2. r.: Studium porfyrinových derivátů Trögerových a spiro-Trögerových bází umožňujících rozpoznání rakovinných buněk a léčbu fotodynamickou terapií, Školitel: doc. Bohumil Dolenský
   • Pham Minh Hang, 4. r.: Spektroskopické charakterizace nově vyvíjených stacionárních fází pro HPLC, Školitel doc. Záruba
 • Termíny pro ZS akademického roku 2021/2022 (zasedací místnost FCHI – budova A, 4. patro)
  • 11. 11. 2021 v 14:30
   • Ing. Kristýna Dobšíková, 2. ročník PGS, téma disertace: Analýza drog a padělků léčiv pomocí vibrační a chiroptické spektroskopie, školitel prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
   • Ing. Marta Hybášková, 2. ročník PGS, téma disertace:Interakce vybraných stopovačů s cementovými materiály, školitel doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
  • 25. 11 2021 v 14:30
   • Ing. Věra Kantorová, 2. ročník PGS, téma disertace: Speciační analýza selenu v potravinářsky významných mikroorganismech, školitel Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.
   • Ing. Ondřej Vrtělka, 2. ročník PGS, téma disertace: Identifikace biomarkerů nádorových a degenerativních onemocnění v tělních tekutinách pomocí molekulové spektroskopie, školitel prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
  • 9. 12. 2021 v 14:30
   • Ing. Kateřina Luková, 4. ročník PGS, téma disertace: Vysoce rozlišená spektroskopie biologicky významných molekul, školitel prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
   • Ing. Dita Spálovská, 4. ročník PGS, téma disertace: Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek, školitel prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Seminář postgraduálních studentů 2019/2020

 • Termíny pro akademický rok 2019/2020 (zasedací místnost FCHI - budova A, 4. patro)  
  • 19. 3. ve 14:30
   • Ing. Pham Minh Hang, 2. ročník PGS, téma disertace: Spektroskopické charakterizace nově vyvíjených stacionárních fází pro HPLC
   • Ing. Dita Spálovská, 2. ročník PGS, téma disertace: Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek 
  • 5. 3. ve 14:30
   • Ing. Štěpán Strnad, 4. ročník PGS, téma disertace: Hmotnostně-spektrometrické zobrazování biologicky aktivních látek
  • 20. 2. ve 14:30
   • Ing. Lenka Michálková, 2. ročník PGS, téma disertace: Molekulárně spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy
   • Ing. Patrik Fagan, 3. ročník PGS, téma disertace: Studium struktury a konformace psychoaktivních a farmaceuticky zajímavých látek v roztocích
  • 12. 12. ve 14:30
   • Ing. Becherová Lucia, 2. ročník PGS, téma disertace: Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie
   • Ing. Luková Kateřina, 2. ročník PGS, téma disertace: Vysoce rozlišená spektroskopie biologicky významných molekul
  • 5. 12. ve 14:30
   • Ing. Jakub Petřík, 3. ročník PGS, téma disertace: Vývoj metod pro charakterizaci chemické stability léčiv
   • Ing. Martin Loula, 3. ročník PGS, téma disertace: Ultrarychlá spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu anorganických nanočástic
  • 14. 11. ve 14:30
   • Ing. Kateřina Hrubešová, 2. ročník PGS, téma disertace: Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění
   • Ing. Ema Kosovic, 2. ročník PGS, téma disertace: Studium přírodních látek pomocí LC-MS
  • 7. 11. ve 14:30
   • Ing. Markéta Fousková, 2. ročník PGS, téma disertace: Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely
   • Andrii Kurochka, MSc., 3. ročník PGS, téma disertace: Studium struktury proteinů pomocí spektroskopických a výpočetních metod
  • 17. 10. ve 14:30
   • Ing. Bui Duong Thuy, 2. ročník PGS, téma disertace: Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy
   • Ing. Karolína Kučáková, 3. ročník PGS, téma disertace: Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách

Seminář postgraduálních studentů 2018/2019

 • Termíny pro akademický rok 2018/2019 (zasedací místnost FCHI - budova A, 4. patro) 
  • 11. 4. ve 14:30
   • Ing. Marie Švecová, 4. ročník PGS, téma disertace: Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopickou charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologických matricích. 
   • Ing. Karel Vávra, 4. ročník PGS, téma disertace: Rotační přechody v nízkoležících vibračních stavech kyseliny azidovodíkové,1,2,3,4-tetrahydrochinolinu a indolu. 
  • 28. 3. ve 14:30
   • Ing. Radim Nesvadba, 4. ročník PGS, téma disertace: Molekuly lidského pachu: Průkopnická spektroskopická studie pomocí decimetrové emisní spektroskopie ultravysokého rozlišení
  • 14. 3. ve 14:30
   • Ing. František Králík, 4. ročník PGS, téma disertace: Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv 
   • Ing. Ivana Wurmová, 3. ročník PGS, téma disertace: Terahertzová spektroskopie při rozpoznávání padělků léčiv
  • 28. 2. ve 14:30
   • Ing. Jiří Janoušek, 4. ročník PGS, téma disertace: Příprava nových hybridních organicko-anorganických nanomateriálů a studium jejich fyzikálně chemických vlastností 
   • Ing. Jiří Průša, 4. ročník PGS, téma disertace: Spektroskopický výzkum proteinů
  • 13. 12.  ve 14:30
   • Ing. Veronika Skoupá, 3. ročník PGS, téma disertace: Vývoj pokročilých metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních biologicky významných látek pro farmaceutické a forenzní účely 
   • Ing. Štěpán Horník, 4. ročník PGS, téma disertace: NMR analýza aerosolových částic
  • 6. 12. ve 14:30
   • Ing. Jakub Petřík, 2. ročník PGS, téma disertace: Vývoj metod pro charakterizaci chemické stability léčiv 
   • Ing. Alžběta Nemeškalová, 3. ročník PGS, téma disertace: Vývoj chromatografických metod ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro analýzu biologických tkání
  • 15. 11. ve 14:30
   • Ing. Martin Loula, 2. ročník PGS, téma disertace: Ultrarychlá spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu anorganických nanočástic
   • Ing. Nikola Ladislavová, 3. ročník PGS, téma disertace: Digitalizace lidské pachové signatury
  • 1. 11. ve 14:30
   • Ing. Karolína Kučáková, 2. ročník PGS, téma disertace: Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách 
   • Ing. Vít Henych, 3. ročník PGS, téma disertace: Vývoj pokročilých vibračně spektroskopických a zobrazovacích metodik pro charakterizaci biologického materiálu a studium nízkomolekulárních látek v biologicky významných systémech
  • 18. 10. ve 14:30
   • MSc. Andrii Kurochka, 2. r.: Studium struktury proteinů pomocí spektroskopických a výpočetních metod
   • RNDr. Luděk Bouška, 3.r.: Evaluace faktorů pro epigenetické procesy u civilizačních chorob
  • 4. 10. ve 14:30
   • Ing. Patrik Fagan, 2. ročník PGS, téma disertace: Studium struktury a konformace psychoaktivních a farmaceuticky zajímavých látek v roztocích
   • Ing. Štěpán Strnad, 3. ročník PGS, téma disertace: Hmotnostně-spektrometrické zobrazování biologicky aktivních látek 

Perspektivy v analytické chemii 2014-8

Pražské výzkumné analytické centrum

Projektu na tvorbu centra zahrnujícího nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště... více

Pražské analytické centrum inovací

Na stránkách jsou dostupné prezentace i texty odborných přednášek o řadě moderrních analytických metodách. více

Aktualizováno: 4.12.2023 12:15, Autor: Perla Maršíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi