Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 00:14:03
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fakulta chemické technologie

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
doktorské Praha 4 roky 8
doktorské Praha 4 roky 8
bakalářské Praha 3 roky 20
navazující magisterské Praha 2 roky 15
doktorské Praha 4 roky 30
navazující magisterské Praha 2 roky 45
specializace Technologie organických látek a chemické speciality navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Vodíkové a membránové technologie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Základní a speciální anorganické technologie navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 20
specializace Anorganická chemie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Makromolekulární chemie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Organická chemie navazující magisterské Praha 2 roky
doktorské Praha 4 roky 14
bakalářské Praha 3 roky 75
specializace Chemické technologie bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemické technologie (studium v Litvínově) bakalářské Litvínov 3 roky
specializace Chemie a forenzní chemie bakalářské Praha 3 roky
specializace Vodíkové a membránové technologie bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 4
bakalářské Litvínov 3 roky 20
bakalářské Praha 3 roky 75
specializace Forenzní analýza materiálů bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemie a technologie materiálů bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 80
specializace Anorganické nekovové materiály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Biomateriály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Kovové materiály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Materiály ve forenzní chemii navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Nanomateriály a materiály pro elektroniku navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Polymerní materiály navazující magisterské Praha 2 roky
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 4
bakalářské Praha 3 roky 50
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 10
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Chemical Technology bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry and Technology of Materials bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 10
navazující magisterské Praha 2 roky 10
specializace Chemistry and Chemical Technology navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Materials Chemistry and Technology navazující magisterské Praha 2 roky
doktorské Praha 4 roky 10
bakalářské Praha 4 roky 30
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky bakalářské Praha 4 roky
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů bakalářské Praha 4 roky
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů bakalářské Praha 4 roky
doktorské Praha 4 roky 30
bakalářské Praha 3 roky 160
navazující magisterské Praha 2 roky 80
specializace Syntéza léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Výroba léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 30

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
bakalářské Praha 3 roky 40
doktorské Praha 4 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 40
navazující magisterské Praha 2 roky 40
specializace Chemické technologie v energetice navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Plynná a pevná paliva navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Technologie ropy a alternativních paliv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Technologie ropy a alternativních paliv (studium v Litvínově) navazující magisterské Litvínov 2 roky
bakalářské Litvínov 3 roky 10
navazující magisterské Litvínov 2 roky 40
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 26
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Fuels processing and utilization bakalářské Praha 3 roky
specializace Sustainability and Environmental Engineering bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 32
navazující magisterské Praha 2 roky 10
navazující magisterské Praha 2 roky 29
bakalářské Praha 3 roky 40

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 35
doktorské Praha 4 roky 5
bakalářské Praha 3 roky 150
specializace Biochemie a mikrobiologie bakalářské Praha 3 roky
specializace Biotechnologie a bioinženýrství bakalářské Praha 3 roky
specializace Přírodní látky a léčiva bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 5
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 25
doktorské Praha 4 roky 5
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 5
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 150
specializace Forenzní analýza bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemie a analýza potravin a výživa bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 30
doktorské Praha 4 roky 20
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Biochemistry and Biotechnology bakalářské Praha 3 roky
specializace Food Chemistry and Technology bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
navazující magisterské Praha 2 roky 40
specializace Biotechnologie léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Chemie přírodních látek navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 50
bakalářské Praha 3 roky 80
bakalářské Litvínov 3 roky 20

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
doktorské Praha 4 roky 6
bakalářské Praha 3 roky 50
specializace Analytická chemie bakalářské Praha 3 roky
specializace Forenzní analytická chemie bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 56
specializace Analytická chemie a jakostní inženýrství navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Analýza léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Forenzní chemie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Molekulární chemická analýza navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 50
navazující magisterské Praha 2 roky 15
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 5
navazující magisterské Praha 2 roky 10
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 5
bakalářské Praha 3 roky 70
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 30
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 6
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Engineering bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 55
navazující magisterské Praha 2 roky 15

Celoškolská pracoviště

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
bakalářské Praha 3 roky 180
bakalářské Praha 3 roky 180
navazující magisterské Praha 2 roky 150
specializace Projektové řízení inovací navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Řízení chemického průmyslu navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 45
specializace Chemical Industry navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Inovation Project Management navazující magisterské Praha 2 roky

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi