Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 4.3.2024 00:22:55
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fakulta chemické technologie

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
doktorské Praha 4 roky 8
doktorské Praha 4 roky 8
bakalářské Praha 3 roky 20
navazující magisterské Praha 2 roky 15
doktorské Praha 4 roky 30
navazující magisterské Praha 2 roky 10
navazující magisterské Praha 2 roky 45
specializace Technologie organických látek a chemické speciality navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Vodíkové a membránové technologie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Základní a speciální anorganické technologie navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 20
specializace Anorganická chemie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Makromolekulární chemie navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Organická chemie navazující magisterské Praha 2 roky
doktorské Praha 4 roky 14
bakalářské Praha 3 roky 75
specializace Chemické technologie bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemie a forenzní chemie bakalářské Praha 3 roky
specializace Vodíkové a membránové technologie bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 20
navazující magisterské Praha 2 roky 80
specializace Anorganické nekovové materiály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Biomateriály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Kovové materiály navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Materiály ve forenzní chemii navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Nanomateriály a materiály pro elektroniku navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Polymerní materiály navazující magisterské Praha 2 roky
bakalářské Praha 3 roky 75
specializace Forenzní analýza materiálů bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemie a technologie materiálů bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 4
bakalářské Praha 3 roky 50
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 10
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Chemical Technology bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry and Technology of Materials bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 4
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 10
navazující magisterské Praha 2 roky 10
specializace Chemistry and Chemical Technology navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Materials Chemistry and Technology navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Litvínov 2 roky 15
doktorské Praha 4 roky 10
bakalářské Praha 4 roky 30
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky bakalářské Praha 4 roky
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů bakalářské Praha 4 roky
specializace Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů bakalářské Praha 4 roky
doktorské Praha 4 roky 30
bakalářské Litvínov 3 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 80
specializace Syntéza léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Výroba léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
bakalářské Praha 3 roky 160
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 30

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
bakalářské Praha 3 roky 40
navazující magisterské Praha 2 roky 40
specializace Chemické technologie v energetice navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Plynná a pevná paliva navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Technologie ropy a alternativních paliv navazující magisterské Praha 2 roky
bakalářské Praha 3 roky 40
doktorské Praha 4 roky 25
navazující magisterské Litvínov 2 roky 40
navazující magisterské Praha 2 roky 26
doktorské Praha 4 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Fuels processing and utilization bakalářské Praha 3 roky
specializace Sustainability and Environmental Engineering bakalářské Praha 3 roky
bakalářské Praha 3 roky 40
navazující magisterské Praha 2 roky 32
navazující magisterské Praha 2 roky 10
navazující magisterské Praha 2 roky 29
navazující magisterské Praha 2 roky 60
bakalářské Praha 3 roky 40

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 35
bakalářské Praha 3 roky 150
specializace Biochemie a mikrobiologie bakalářské Praha 3 roky
specializace Biotechnologie a bioinženýrství bakalářské Praha 3 roky
specializace Přírodní látky a léčiva bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 25
doktorské Praha 4 roky 10
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky ---
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 100
navazující magisterské Praha 2 roky 30
doktorské Praha 4 roky 20
bakalářské Praha 3 roky 150
specializace Analýza potravin a přírodních produktů bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemie a fyziologie výživy bakalářské Praha 3 roky
specializace Technologie potravin bakalářské Praha 3 roky
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Biochemistry and Biotechnology bakalářské Praha 3 roky
specializace Food Chemistry and Technology bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 15
doktorské Praha 4 roky 15
navazující magisterské Praha 2 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
navazující magisterské Praha 2 roky 40
specializace Biotechnologie léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Chemie přírodních látek navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 50

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
doktorské Praha 4 roky 6
bakalářské Praha 3 roky 50
specializace Analytická chemie bakalářské Praha 3 roky
specializace Forenzní analytická chemie bakalářské Praha 3 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 56
specializace Analytická chemie a jakostní inženýrství navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Analýza léčiv navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Forenzní chemie navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 50
navazující magisterské Praha 2 roky 15
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 5
navazující magisterské Praha 2 roky 10
bakalářské Praha 3 roky 50
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 5
bakalářské Praha 3 roky 70
navazující magisterské Praha 2 roky 15
bakalářské Praha 3 roky 30
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 6
bakalářské Praha 3 roky 20
specializace Engineering bakalářské Praha 3 roky
specializace Chemistry bakalářské Praha 3 roky
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 20
doktorské Praha 4 roky 25
doktorské Praha 4 roky 25
bakalářské Praha 3 roky 55
navazující magisterské Praha 2 roky 15

Ústav ekonomiky a managementu

Studijní program Druh studia Místo studia Doba studia Kapacita
bakalářské Praha 3 roky 180
bakalářské Praha 3 roky 180
navazující magisterské Praha 2 roky 150
specializace Projektové řízení inovací navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Řízení chemického průmyslu navazující magisterské Praha 2 roky
specializace Řízení udržitelnosti a regionálního rozvoje navazující magisterské Praha 2 roky
navazující magisterské Praha 2 roky 45
navazující magisterské Praha 2 roky 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi