Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Studium → Bakalářské
iduzel: 10056
idvazba: 11989
šablona: stranka_submenu
čas: 18.7.2018 14:06:14
verze: 4449
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studium

Ústav analytické chemie garantuje výuku v oborech Analytická a fyzikální chemie (ANFYCH), Analýza léčiv (ANLE) a spolupodílí se na školení bakalářských prací oborů Forenzní chemie (FORACH), Chemie (CHEMIE) a Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství (NANO).

 

Analytická a fyzikální chemie

Garant oboru: doc. Řezanka

Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní obor poskytuje vzdělání v základních chemických oborech, ve kterém jsou akcentovány jednak znalosti chemické analýzy, moderních spektroskopických, separačních a elektrochemických experimentálních metod, jednak hluboké teoretické znalosti fyzikální a kvantové chemie. Studenti získají také široké znalosti výpočetní techniky a samozřejmostí je i solidní matematický a fyzikální základ.

Profil absolventa:

Absolvent oboru Analytická a fyzikální chemie získává ideální vzdělání pro několik prestižních navazujících magisterských oborů. Jde především o Analytickou chemii a jakostní inženýrství, která poskytuje nejen mimořádné uplatnění na trhu práce, ale toto vzdělání je velmi žádané ve výzkumu. Ve vědě nacházejí vynikající uplatnění i další navazující magisterské obory Fyzikální chemie a Molekulární analytická a fyzikální chemie. Toto bakalářské vzdělání dává také dokonalý základ pro navazující studium Forenzní chemie (zaměření analytická chemie) a lze pokračovat i v programu Analýza léčiv.

I když zmíněné navazující magisterské programy představují hlavní uplatnění tohoto bakalářského oboru, který poskytuje dobré znalosti analytické chemie s nadprůměrnými teoretickými základy a potřebné laboratorní dovednosti, mohou bakaláři najít uplatnění v chemicky zaměřených laboratořích a výrobních provozech. Univerzálnost absolventa, která zahrnuje i potřebné znalosti výpočetní techniky, informatiky a souvisejícího software, porozumění matematiky a statistiky potřebné pro vyhodnocení experimentů, umožňuje aplikovat získané znalosti a dovednosti také v řadě příbuzných oborů počínaje chemickou technologií, biotechnologiemi, farmaceutickým a kosmetickým průmyslem a nanomateriály konče. Tato univerzálnost a jazyková vybavenost absolventa vytváří dobré předpoklady k uplatnění nejen na místním, ale i na evropském trhu práce.

Informace o státní závěreční zkoušce

 

Analýza léčiv

Garant oboru: doc. Sýkora

Charakteristika oboru:

Studijní obor je koncipován s ohledem na potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy a kontroly kvality léčiv. Přestože je obor orientován na analytickou chemii a analytické metody využívané ve farmaceutickém průmyslu, poskytuje zároveň i dostatečně široký a kvalitní základ v souvisejících vědních oborech. Důraz studia je kladen na chemický, matematický a fyzikální základ, na který navazují předměty zaměřené na separační, spektroskopické, bio-analytické metody a na strukturní analýzu látek včetně analýzy pevné fáze. Studenti také získají základní znalosti o principech uplatňovaných při registraci léčiv a jejich patentové ochraně.

Profil absolventa:

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu v oborech Analýza léčiv, Analytická chemie a jakostní inženýrství a Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie). Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění jako kvalifikovaný odborný pracovník při analýze a výrobě léčiv ve farmaceutických firmách, při monitorování farmak v životním prostředí, dále i vědeckých institucích zaměřených na výzkum potenciálních nových léčiv. 

Informace o státní závěreční zkoušce

 

Problematika plagiátorství

Problematika plagiátorství a ochrany autorských práv ve školních dílech

Aktualizováno: 13.6.2018 13:49, Autor: Pavel Řezanka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi