Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina atomové spektrometrie
iduzel: 20330
idvazba: 25198
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 21.7.2024 22:08:20
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20330
idvazba: 25198
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/atomova'
iduzel: 20330
path: 8548/10022/10023/10026/10077/20330
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina atomové spektrometrie

Hmotnostní spektrometr PE NexIon 350D

Základní vybavení skupiny zahrnuje dva hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Starší přístroj Elan DRC-e firmy Perkin-Elmer vykazuje výborné provozní charakteristiky (mez detekce, citlivost, přesnost, úroveň interferencí) a je vybaven reakční celou pro odstraňování rušících polyatomických iontů. Nově je laboratoř vybavena špičkovým přístrojem NexIon 350D firmy Perkin-Elmer, který kromě zvýšené citlivosti je vybaven novou technologií tzv. univerzální cely, ve které lze spektrální interference zaviněné polyatomickými ionty odstraňovat jak v režimu reakční cely, tak i režimu kolizní cely, a to i za použití amoniaku jakožto reakčního plynu. Díky možnosti ultrarychlého měření signálu (minimální integrační doba signálu 0,01 ms) je možné pomocí tohoto přístroje analyzovat velikost jednotlivých nanočástic. Laboratoř je dále vybavena kapalinovým chromatografem (LC) Perkin-Elmer a mikrovlnným rozkladným zařízením pro přípravu vzorků Speed Wave.

Činnost skupiny je zaměřena na speciační analýzu stopových prvků v rostlinných materiálech pomocí on-line spojení LC a ICP-MS a na stopovou prvkovou analýzu v nejrůznějších materiálech, jako jsou vody, živočišné a rostlinné tkáně, půdy, horniny, katalyzátory apod.

 

Vedoucí:

doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.

Členové:

Ing. Magda Vosmanská, CSc.

prof. Ing. Oto Mestek, CSc.

Ing. Kristýna Kantnerová, Dr. sc. ETH Zürich

Doktorandi:

Ing. Věra Nešporová (AK)

Ing. Petr Rudolf (AK)

 v závorce uvedení školitelé: AK = doc. Kaňa

Zaměření skupiny

Těžiště metod stopové prvkové analýzy se v posledních desetiletích přesouvá z optických metod (atomová absorpční a optická emisní spektrometrie) k metodám hmotnostní spektrometrie. Zejména se jedná o hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), která vykazuje výborné provozní charakteristiky vhodné pro rutinní aplikace. Meze detekce pro kovy jsou často na úrovni menší než ng/l, dynamický rozsah metody přesahuje deset koncentračních řádů a snadno se provádí multielementární analýza.  

Současné vybavení zahrnuje dva hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem. Starší přístroj Elan DRC-e firmy Perkin-Elmer vykazuje výborné provozní charakteristiky a je vybaven reakční celou pro odstraňování rušících polyatomických iontů. Tento přístroj je využíván i ve výuce studentů magisterského studia. Nově je laboratoř vybavena špičkovým přístrojem NexIon 350D firmy Perkin-Elmer, který kromě zvýšené citlivosti je vybaven novou technologií tzv. univerzální cely, ve které lze spektrální interference zaviněné polyatomickými ionty odstraňovat jak v režimu reakční cely, tak i režimu kolizní cely, a to i za použití amoniaku jakožto reakčního plynu. Díky možnosti ultrarychlého měření signálu (minimální integrační doba signálu 0,01 ms) je možné pomocí tohoto přístroje analyzovat velikost jednotlivých nanočástic.

Laboratoř je dále vybavena kapalinovým chromatografem (LC) Perkin-Elmer a mikrovlnným rozkladným zařízením pro přípravu vzorků Speed Wave.

Činnost skupiny je zaměřena na:

Speciační analýzy stopových prvků v biotických matricích:

 • vývoj metodik měření pomocí on-line spojení LC-ICP-MS
 • analýza rostlinných extraktů, sledování změn speciace stopových prvků, zejména selenu, během vegetace
 • speciační analýza arsenu v potravinách

Aplikace metody ICP-MS pro stanovení celkové koncentrace prvku:

 • vývoj, validace a odhad nejistot stanovení stopových množství kovů v biotických matricích metodou ICP-MS
 • aplikace univerzální cely pro odstranění polyatomických iontů
 • výzkum metodiky analýzy roztoků s vysokým podílem organické složky
 • stanovení stopových prvků v nejrůznějších matricích, např. živočišných a rostlinných tkání, potravinách a nápojích, léčivech, katalyzátorech apod.

Charakterizace anorganických nanočástic (NP) pomocí analýzy jednotlivých částic (sp-ICP-MS)

 • optimalizace měřícího procesu
 • analýza Ag NP v kosmetických přípravcích
 • analýza Ag NP v potravinách (ve spolupráci s Ústavem analýzy potravin a výživy)

Hmotnostní spektrometr PE Elan DRC-e

 ◳ Hmotnostní spektromer PE Elan DRC-e (jpg) → (šířka 215px)

Mikrovlnné rozkladné zařízení Speedwave 4

 ◳ Mikrovlnné rozkladné zařízení Speedwave 4 (jpg) → (šířka 215px)

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

 • Speciační analýza selenu v potravinářsky významných mikroorganismech
 • Stanovení stopových prvků v destilátech hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
 • Stanovení kovů a metaloidů v lidských vlasech pro klinickou forenzní toxikologii
 • Stanovení stopových prvků v koření metodami atomové spektrometrie
 • Prvková analýza kávy
 • Stanovení nanočástic metodou sp-ICP-MS v komerčně dostupných kosmetických přípravcích
 • Autentizace původu vína na základě obsahu stopových prvků
 • Obsah těžkých kovů v kosmetických přípravcích

Více o studiu na Ústavu analytické chemie zde

Aktualizováno: 3.6.2024 10:55, Autor: Vojtěch Borek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi