Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina atomové spektrometrie
iduzel: 20330
idvazba: 25198
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 26.2.2018 02:36:56
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina atomové spektrometrie

Hmotnostní spektrometr PE NexIon 350D

Základní vybavení skupiny zahrnuje dva hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Starší přístroj Elan DRC-e firmy Perkin-Elmer vykazuje výborné provozní charakteristiky (mez detekce, citlivost, přesnost, úroveň interferencí) a je vybaven reakční celou pro odstraňování rušících polyatomických iontů. Nově je laboratoř vybavena špičkovým přístrojem NexIon 350D firmy Perkin-Elmer, který kromě zvýšené citlivosti je vybaven novou technologií tzv. univerzální cely, ve které lze spektrální interference zaviněné polyatomickými ionty odstraňovat jak v režimu reakční cely, tak i režimu kolizní cely, a to i za použití amoniaku jakožto reakčního plynu. Díky možnosti ultrarychlého měření signálu (minimální integrační doba signálu 1 ms) je možné pomocí tohoto přístroje analyzovat velikost jednotlivých nanočástic. Laboratoř je dále vybavena kapalinovým chromatografem (LC) Perkin-Elmer a mikrovlnným rozkladným zařízením pro přípravu vzorků Speed Wave.

Činnost skupiny je zaměřena na speciační analýzu stopových prvků v rostlinných materiálech pomocí on-line spojení LC a ICP-MS a na stopovou prvkovou analýzu v nejrůznějších materiálech, jako jsou vody, živočišné a rostlinné tkáně, půdy, horniny, katalyzátory apod.

 

Vedoucí:

prof. Ing. Oto MESTEK, CSc.

Členové:

Ing. Magda Vosmanská, CSc.

Ing. Antonín Kaňa

Doktorandi:

Ing. Štěpán Eichler (OM)*

Ing. Kateřina Mališová (OM)

* v závorce uvedení školitelé: OM = prof. Mestek

Zaměření skupiny

Těžiště metod stopové prvkové analýzy se v posledních desetiletích přesouvá z optických metod (atomová absorpční a optická emisní spektrometrie) k metodám hmotnostní spektrometrie. Zejména se jedná o hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), která vykazuje výborné provozní charakteristiky vhodné pro rutinní aplikace. Meze detekce pro kovy jsou často na úrovni menší než ng/l, dynamický rozsah metody přesahuje deset koncentračních řádů a snadno se provádí multielementární analýza.  

Současné vybavení zahrnuje dva hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem. Starší přístroj Elan DRC-e firmy Perkin-Elmer vykazuje výborné provozní charakteristiky a je vybaven reakční celou pro odstraňování rušících polyatomických iontů. Tento přístroj je využíván i ve výuce studentů magisterského studia. Nově je laboratoř vybavena špičkovým přístrojem NexIon 350D firmy Perkin-Elmer, který kromě zvýšené citlivosti je vybaven novou technologií tzv. univerzální cely, ve které lze spektrální interference zaviněné polyatomickými ionty odstraňovat jak v režimu reakční cely, tak i režimu kolizní cely, a to i za použití amoniaku jakožto reakčního plynu. Díky možnosti ultrarychlého měření signálu (minimální integrační doba signálu 1 ms) je možné pomocí tohoto přístroje analyzovat velikost jednotlivých nanočástic.

Laboratoř je dále vybavena kapalinovým chromatografem (LC) Perkin-Elmer a mikrovlnným rozkladným zařízením pro přípravu vzorků Speed Wave.

Činnost skupiny je zaměřena na:

Speciační analýzy stopových prvků v biotických matricích:

  • vývoj metodik měření pomocí on-line spojení LC-ICP-MS
  • analýza rostlinných extraktů, sledování změn speciace stopových prvků, zejména selenu, během vegetace
  • speciační analýza arsenu v potravinách

Aplikace metody ICP-MS pro stanovení celkové koncentrace prvku:

  • vývoj, validace a odhad nejistot stanovení stopových množství kovů v biotických matricích metodou ICP-MS
  • aplikace univerzální cely pro odstranění polyatomických iontů
  • výzkum metodiky analýzy roztoků s vysokým podílem organické složky
  • stanovení stopových prvků v nejrůznějších matricích, např. živočišných a rostlinných tkání, potravinách a nápojích, léčivech, katalyzátorech apod.

V budoucnosti se chceme zaměřit i na analýzu velikosti nanočástic metodou tzv. single particle analysis.

šířka 215px

Hmotnostní spektrometr PE Elan DRC-e

šířka 215px

Mikrovlnné rozkladné zařízení Speedwave 4

Aktualizováno: 5.1.2016 14:35, Autor: Pavla Lipková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi