Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina chiroptických metod
iduzel: 20332
idvazba: 25263
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 17:34:31
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20332
idvazba: 25263
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/chiropticke'
iduzel: 20332
path: 8548/10022/10023/10026/10077/20332
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina chiroptických metod

ROA/Raman 

ROA/Raman s mikroskopem

   

VCD/FT-IR

   

ECD

ECD

  

podstata CD

podstata CD

   

Ramanova sonda

Ramanova sonda

   

supramolekulární systémy

supramolekulární systémy

   

padělky léčiv

padělky léčiv

Skupina chiroptických metod je společným pracovištěm Ústavu analytické chemie a Ústavu fyziky a měřicí techniky VŠCHT Praha, které rozvíjí metody chiroptické spektroskopie (vibrační cirkulární dichroismus - VCD, elektronový cirkulární dichroismus - ECD, fluorescenčně detekovaný cirkulární dichroismus – FDCD, Ramanovu optickou aktivitu - ROA).

   

Tyto metody poskytují unikátní strukturní informace o chirálních molekulách a molekulárních systémech, včetně reálných biotekutin (krevní plazma, sérum). Využíváme také metody vibrační spektroskopie (infračervená absorpce a Ramanova spektroskopie), kvantově-chemické ab initio výpočty a statistické metody. Unikátní vybavení pracoviště umožňuje komplexní strukturní analýzu látek bez omezení molekulovou hmotností.

   

Zejména se zaměřujeme na:

 • vývoj nových metod pro klinickou diagnostiku závažných neurodegenerativních (Alzheimerova nemoc), nádorových (karcinom slinivky břišní, jater, tlustého střeva) a metabolických (diabetes I a II typu) onemocnění na základě analýzy krevní plazmy či tkáňových vzorků
 • vývoj optických mikrosond pro in-vivo diagnostiku nádorových onemocnění (např. karcinom plic) založených na Ramanově spektroskopii
 • strukturní studie malých a středně velkých chirálních molekul (určování absolutní konfigurace, enantiomerního přebytku), biopolymerů (konformační a vazebné studie peptidů, bílkovin, nukleových kyselin), produktů supramolekulární samoskladby (asociáty nukleobází a jejich kovových komplexů) a systémů inspirovaných biointerakcemi (např. bioaktivních komplexů žlučových barviv)
 • studium projevů optické aktivity drog, padělků léčiv a kosmetických přípravků vedoucí k jejich odhalování a identifikaci

   

Úzce též spolupracujeme s předními akademickými pracovišti (1.lékařská fakulta UK, 3. lékařská fakulta UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech, Ústav organické chemie a biochemie) a průmyslovými podniky (např. Teva, Zentiva). V mnoha případech řešíme společné grantové projekty (GA ČR, AZV MZd ČR).

     

Vedoucí:

prof. Ing. Vladimír SETNIČKA, Ph.D.

Členové:

Mgr. Alla Synytsya, Ph.D.

Ing. Lucie Habartová, Ph.D.

Ing. František Králík, Ph.D.

prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc. (ext.)

prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. DSc.

Doktorandi:

Ing. Lucie Kocourková (VS)*

Ing. Markéta Fousková (VS)

Ing. Kateřina Králová(VS)

Ing. Lenka Michálková (VS)

Ing. Kristýna Dobšíková (VS)

Ing. Ondřej Vrtělka(VS)

Ing. Jan Vališ (VS)

Ing. Věra Schrenková (PB)

Ing. Adam Sklenář (PB)

Ing. Jiří Zdráhala (PB)

M.Sc. Moumita Das (P.B.)

 v závorce uvedení školitelé: VS = prof. Setnička, PB = prof. Bouř


Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

 • Studium strukturních vlastností nových syntetických drog chiroptickými metodami
 • Studium chiroptických vlastností komplexů kokainu s ionty kovů
 • Chiroptická spektroskopie ve strukturní analýze přírodních alkaloidů a drog
 • Simulace spekter rotačního cirkulárního dichroismu
 • Spektroskopický výzkum proteinů
 • Studium Alzheimerovy choroby metodami chiroptické a vibrační spektroskopie
 • Studium karcinomu slinivky břišní metodami chiroptické a vibrační spektroskopie
 • Charakterizace vzorku krevní plazmy spektroskopickými metodami


Více o studiu na Ústavu analytické chemie zde

 

Aktualizováno: 4.4.2023 12:24, Autor: Dita Egertová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi