Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina elektroanalytických metod
iduzel: 24842
idvazba: 31460
šablona: stranka_ikona
čas: 24.5.2024 18:13:32
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24842
idvazba: 31460
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/elektro'
iduzel: 24842
path: 8548/10022/10023/10026/10077/24842
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina elektroanalytických metod

Výzkum elektroanalytické skupiny je zaměřen na vývoj elektrochemických senzorů a senzorovou analýzu. Výzkum nových senzorů pro farmaceutický průmysl a biomedicínské aplikace je významným úkolem současné analytické chemie. Na rozdíl od separačních a spektrometrických metod, elektrochemické senzory kromě požadované selektivity a citlivosti garantují levné a časově méně náročné metody vhodné pro rozsáhlý screening. Kromě těchto výhod přispívá k jejich využití v biomedicínských aplikacích také vysoká citlivost a selektivita. Selektivita senzoru je úzce spojena s designem receptoru. Syntetická část skupiny "Molekulárního rozpoznávání" prof. V. Krále připravuje receptory s funkčními skupinami schopnými detekovat biologicky významné analyty, které hrají důležitou roli při screeningových testech pro odhalení různých onemocnění.

Vedoucí:

Doc. Mgr. Tatiana V. ŠIŠKANOVÁ, CSc.

Členové:

Ing. Gabriela Broncová, Ph.D.

Doktorandi:

 Ing. Eva Pospíšilová (TVŠ)

Ing. Sára Hermochová (GB)

Elektrochemické senzory získaly vzhledem k možnosti miniaturizace dominantní roli v našem všedním životě. Komerční produkty pro stanovení glukosy, laktátu a pro celkové stanovení biologicky významných analytů jsou využívány diabetiky, sportovci, personálem nemocnic a diagnostických center.

diabetes

                   screening

 Foto:  Diabetes                                                                                                Celkový screening

Cíle skupiny:

 • Modifikace elektrodového povrchu: Chemická modifikace a elektrochemická polymerizace
 • Netradiční elektrodové materiály
 • Nanočástice pro elektrochemické účely
 • Miniaturizace elektrod: Neinvazivní monitorování biologicky významných analytů
 • Propagace elektroanalytických metod mezi studenty

Foto: Studentská vědecká konference 2017 (zleva Bc. Lenka Vatrsková a Doc. Šiškanova,                                        Dr. Broncová a Bc. Anastasiia Tupulova

Spolupráce skupiny:

prof. Dr. Vladimir M. Mirsky

Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, Německo

prof. Dr. Ing. Martin Vrňata

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav fyziky a měřicí techniky

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav fyzikální chemie

doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek

prof. RNDr. Jiří Barek

Univerzita Karlova v Praze, Ústav analytické chemie

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

 • Elektrochemické senzorové systémy pro detekci nízkomolekulárních tumorových markerů
 • Nové psychoaktivní látky a jejich monitorování
 • Stanovení kyanidových iontů pomocí potenciometrického senzoru
 • Elektrochemické zviditelňování otisků prstu na mosazi
 • Voltametrické stanovení antidepresiva
 • Elektrodové pole pro odhalení falšování nápojů
 • Elektronický jazyk pro rozlišení léků

Více o studiu na Ústavu analytické chemie zde

Významné publikace skupiny za poslední roky:

Shishkanova T.V., Broncová G., Němečková Z., Vrkoslav V., Král V., Matějka P.: Molecular frameworks of polymerized 3aminobenzoic acid for chemical modification and electrochemical recognition, J. Electroanal. Chem. 832 (2019), 321–328. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.11.011

 Slaninová T., Broncová G., Strauss J. Shiskhanova T.V.: Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů, Chem. Listy 113 (2019), 530–539.

 Shishkanova T.V., Broncová G., Skálová A., Člupek M., Prokopec V.: Potentiometric electronic tongue for taste assessment of ibuprofen based pharmaceuticals, Electroanalysis 31 (2019) https://doi.org/10.1002/elan.201900334.

 Shishkanova T.V., Vatrsková L., Spálovská D., Králík F., Cuřínová P., Winkler M., Budka J., Jurásek B., Kuchař M., SetničkaV.: Complexation of cathinones by 4-tert-butylcalix[4]arene tetra-acetate as a possible technique for forensic analysis,  Forensic toxicology (2019) https://doi.org/10.1007/s11419-019-00489-8

Shishkanova T.V., Broncová G., Fitl P., Král V., Barek J.: Voltametric detection of catecholamine metabolites using Tröger base modified electrode, Electroanalysis 30 (2018), 734-739. DOI: 10.1002/elan.201700635 https://doi.org/10.1002/elan.201700635

Broncová G., Matějka P., Němečková Z., Vrkoslav V., Shishkanova T.V.: Electrochemical detection of sialic acid using phenylboronic acid-modified poly(diaminobenzoic) acid, Electroanalysis 30 (2018), 672-680. DOI: 10.1002/elan.201700634 https://doi.org/10.1002/elan.201700634

Shishkanova T.V., Havlík M., Král V., Kopecký D., Matějka P., Dendisová M., Mirsky V.M.: Amino-substituted Tröger’s base: electrochemical polymerization and characterization of the polymer film, Electrochim. Acta 224 (2017), 439-445. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.12.061

Shishkanova T.V., Fitl P., Král V., Barek J.: Nanoparticles functionalized with phenylboronic acid for the potentiometric detection of saccharides, J. Electroanal. Chem. 761 (2016), 106-111. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2015.12.009

Shishkanova T.V., Havlík M., Dendisová M., Matějka P., Král V.,: Synthesis and deposition of a Troger's base polymer on the electrode surface for potentiometric detection of a neuroblastoma tumor marker metabolite, Chem. Commun. 52 (2016), 11991-11994. DOI: 10.1039/c6cc06203b http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2016/cc/c6cc06203b

Aktualizováno: 28.6.2023 09:11, Autor: Perla Maršíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi