Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina NMR a molekulárního rozpoznávání
iduzel: 20328
idvazba: 25209
šablona: stranka
čas: 10.5.2021 22:51:10
verze: 4908
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina NMR a molekulárního rozpoznávání

 Svět heterocyklických makrocyklů (a nejen jich): http://cesmina.vscht.cz/anl/supramol/cs/

Fluorescenční značení mitochondrií (červeno-fialově)

Selektivní sensing heparinu

Rozpoznávání molekul je jedním z klíčových biologických procesů zajišťujících život. Bez vzájemného a specifického rozpoznávání molekul by život nebyl možný. Enzymy, receptory, protilátky, transportní kanály a systémy, membrány a buňky – to všechno jsou příklady rozmanitých systémů, jejichž funkce závisí na molekulárním rozpoznání. Dříve byly tyto jevy studovány v koordinační a analytické chemii a biochemii.

V současné době je největší část tohoto výzkumu soustředěna do supramolekulární chemie, která představuje novou interdisciplinární oblast na pomezí analytické chemie, organické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Toto odvětví chemie se zabývá komplementaritou velikosti, tvaru a chemického povrchu obou partnerů, mezi nimiž dochází k interakci, a popisuje procesy kontrolované specifickými nekovalentními interakcemi, jejichž výsledkem jsou takové jevy jako je rozpoznání a vazba sledovaného analytu, sebeskladba, vytváření organizovaných systémů, monovrstev nebo membrán.

Laboratoř molekulárního rozpoznávání byla založena naším kolegou profesorem RNDr. Vladimírem Králem, CSc, DSc. v roce 1996 jako projekt podpořený grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí skupiny je Laboratoř NMR, která se zabývá stanovením kovalentní struktury organických sloučenin, interpretací a měřením 1D spekter jader, zejména 1H, 13C, 15N, 19F a 31P, a 2D spekter či jejich 1D selektivních ekvivalentů, zejména gCOSY, DQF COSY, LR COSY, gHSQC, gHMBC, LR HSQMBC, ADEQUATE, INADEQUATE, HSQC-TOCSY, ROESY, NOESY, EXSY, J‑resolved.

Zaměřujeme se také na studium struktur nekovalentních komplexů organických látek, mezimolekulárních interakcí, supramolekulárních struktur a dynamickou NMR. Laboratoř NMR 

Cílem výzkumů naší skupiny je studium rozpoznávání molekul a jeho využití v oblasti medicinální chemie. Připravujeme molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí, připravujeme dávkovací (drug dosing system) a transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu. Využíváme a objevujeme nové poznatky supramolekulární chemie, nanotechnologických oborů, molekulárního inženýrství a dalších nově se formujících oborů moderní vědy.

Pracovníci laboratoře se podílí na výuce studentů formou přednášek, cvičení a laboratoří, je školícím pracovištěm pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Skupina je zapojena do několika projektů zahrnujících domácí i zahraniční pracoviště.

Vedoucí:

doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Vědečtí pracovníci:

Ing. Tomáš Bříza, Ph.D.

Ing. Martin Havlík, Ph.D.

Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

Ing. Robert Kaplánek, Ph.D.

Doktorandi:

Mgr. Bogdana Golofast

Ing. Štěpán Horník

Ing. Lucie Mikšátková, roz. Krčová

Ing. Karolína Kučáková

Ing. Minh Hang Pham

Ing. Klára Řezanková

Ing. Hana Škarohlídová, roz. Adámková

Mgr. Liudmila Vasina

Technici

Vojtěch Albert borek

Liběna Kodýmová

 

Náš výzkum je zaměřen především na

  • Studium mezimolekulárních interakcí organických molekul
  • Vývoj optických senzorů biologicky významných látek
  • Návrh, příprava a testování stacionárních fází pro HPLC
  • Fotosensitizéry pro fotodynamickou léčbu rakovinného onemocnění
  • Příprava, vlastnosti a využití molekulárních pinzet
  • Nanočástice pro diagnostiku i léčbu
  • Selektory pro stanovení cukrů ve vodném prostředí
Aktualizováno: 11.10.2019 17:34, Autor: Bohumil Dolenský

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi