Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina NMR a molekulárního rozpoznávání
iduzel: 20328
idvazba: 25209
šablona: stranka
čas: 21.7.2024 20:37:21
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20328
idvazba: 25209
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/mol_rozpoznavani'
iduzel: 20328
path: 8548/10022/10023/10026/10077/20328
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina NMR a molekulárního rozpoznávání

 Svět heterocyklických makrocyklů (a nejen jich): http://cesmina.vscht.cz/anl/supramol/cs/

Fluorescenční značení mitochondrií (červeno-fialově)

Selektivní sensing heparinu

Rozpoznávání molekul je jedním z klíčových biologických procesů zajišťujících život. Bez vzájemného a specifického rozpoznávání molekul by život nebyl možný. Enzymy, receptory, protilátky, transportní kanály a systémy, membrány a buňky – to všechno jsou příklady rozmanitých systémů, jejichž funkce závisí na molekulárním rozpoznání. Dříve byly tyto jevy studovány v koordinační a analytické chemii a biochemii.

V současné době je největší část tohoto výzkumu soustředěna do supramolekulární chemie, která představuje novou interdisciplinární oblast na pomezí analytické chemie, organické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Toto odvětví chemie se zabývá komplementaritou velikosti, tvaru a chemického povrchu obou partnerů, mezi nimiž dochází k interakci, a popisuje procesy kontrolované specifickými nekovalentními interakcemi, jejichž výsledkem jsou takové jevy jako je rozpoznání a vazba sledovaného analytu, sebeskladba, vytváření organizovaných systémů, monovrstev nebo membrán.

Laboratoř molekulárního rozpoznávání byla založena naším kolegou profesorem RNDr. Vladimírem Králem, CSc, DSc. v roce 1996 jako projekt podpořený grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí skupiny je Laboratoř NMR, která se zabývá stanovením kovalentní struktury organických sloučenin, interpretací a měřením 1D spekter jader, zejména 1H, 13C, 15N, 19F a 31P, a 2D spekter či jejich 1D selektivních ekvivalentů, zejména gCOSY, DQF COSY, LR COSY, gHSQC, gHMBC, LR HSQMBC, ADEQUATE, INADEQUATE, HSQC-TOCSY, ROESY, NOESY, EXSY, J‑resolved.

Zaměřujeme se také na studium struktur nekovalentních komplexů organických látek, mezimolekulárních interakcí, supramolekulárních struktur a dynamickou NMR. Laboratoř NMR 

Cílem výzkumů naší skupiny je studium rozpoznávání molekul a jeho využití v oblasti medicinální chemie. Připravujeme molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí, připravujeme dávkovací (drug dosing system) a transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu. Využíváme a objevujeme nové poznatky supramolekulární chemie, nanotechnologických oborů, molekulárního inženýrství a dalších nově se formujících oborů moderní vědy.

Pracovníci laboratoře se podílí na výuce studentů formou přednášek, cvičení a laboratoří, je školícím pracovištěm pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Skupina je zapojena do několika projektů zahrnujících domácí i zahraniční pracoviště.

Vedoucí:

doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Vědečtí pracovníci:

Ing. Martin Havlík, Ph.D.

MSc. Ameneh Tatar, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Michaela Drozdová (BD)

Ing. Karolína Hricková (BD)*

Ing. Tereza Navrátilová (BD)

Ing. Minh Hang Pham  (KZ)

Ing. Hana Škarohlídová (KZ)

         Zubenia Nataliia (BD)

v závorce uvedení školitelé: BD = doc. Dolenský, DS = doc. Sýkora, KZ = doc. Záruba; *přerušené studium

.

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

 • Forenzní analýza destilátů pomocí NMR
 • Kvantifikace a identifikace bioaktivních a ředících složek ve vzorcích obsahujících kokain
 • Analytické metody sledování nečistot ve farmaceutických produktech
 • Testování multimodálních stacionárních fází pro HPLC

Náš výzkum je zaměřen především na:

 • Studium mezimolekulárních interakcí organických molekul
 • Vývoj optických senzorů biologicky významných látek
 • Návrh, příprava a testování stacionárních fází pro HPLC
 • Fotosensitizéry pro fotodynamickou léčbu rakovinného onemocnění
 • Příprava, vlastnosti a využití molekulárních pinzet
 • Nanočástice pro diagnostiku i léčbu
 • Selektory pro stanovení cukrů ve vodném prostředí

Více o studiu na Ústavu analytické chemie zde

Aktualizováno: 19.9.2023 08:22, Autor: Perla Maršíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi