Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina molekulárního rozpoznávání
iduzel: 20328
idvazba: 25209
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 02:37:51
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina molekulárního rozpoznávání

 Svět heterocyklických makrocyklů (a nejen jich): http://cesmina.vscht.cz/anl/supramol/cs/

Fluorescenční značení mitochondrií (červeno-fialově)

Selektivní sensing heparinu

Molekulární rozpoznávání molekul je jedním z klíčových biologických procesů zajišťujících život. Bez vzájemného a specifického rozpoznávání molekul by život nebyl možný. Enzymy, receptory, protilátky, transportní kanály a systémy, membrány a buňky – to všechno jsou příklady extrémně rozmanitých systémů, jejichž funkce závisí na molekulárním rozpoznání. Dříve byly tyto jevy studovány v koordinační a analytické chemii a biochemii.

V současné době je největší část tohoto výzkumu soustředěna do supramolekulární chemie, která představuje novou interdisciplinární oblast na pomezí analytické chemie, organické chemie, fyzikální chemie a biochemie. Toto odvětví chemie se zabývá komplementaritou velikosti, tvaru a chemického povrchu obou partnerů, mezi nimiž dochází k interakci, a popisuje procesy kontrolované specifickými nekovalentními interakcemi, jejichž výsledkem jsou takové jevy jako je rozpoznání a vazba sledovaného analytu, sebeskladba, vytváření organizovaných systémů, monovrstev nebo membrán.

Cílem výzkumů naší skupiny je studium rozpoznávání molekul a jeho využití v oblasti medicinální chemie. Připravujeme molekulární systémy pro včasnou diagnostiku nemocí, připravujeme dávkovací (drug dosing system) a transportní molekulární systémy (drug delivery systems) pro účinnější a bezpečnější léčbu. Využíváme a objevujeme nové poznatky supramolekulární chemie, nanotechnologických oborů, molekulárního inženýrství a dalších nově se formujících oborů moderní vědy.Vedoucí:

prof. RNDr. Vladimír KRÁL, CSc. DSc.

Členové:

doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Mgr. Tatiana Šiškanová, CSc.

Vědečtí pracovníci

v rámci grantových projektů:

Ing. Tomáš Bříza, Ph.D.

Ing. Martin Havlík, Ph.D.

Ing. Robert Kaplánek, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Milan Jakubek (VK)*

Ing. Jakub Koktan (PŘ)

Ing. Jakub Rak (VK)

Ing. Klára Řezanková (VK)

Ing. Helena Sedláčková (PŘ)

Mgr. Liudmila Vasina (VK)

Mgr. Ingrid Brezániová (VK)

Ing. Zuzana Němečková (PŘ)

Ing. Danuše Vavřinová (VK)

Ing. Petra Vůjtěchová (VK)

* v závorce uvedení školitelé: VK = prof. Král, PŘ = doc. Řezanka


 

Náš výzkum je zaměřen především na

  • Vývoj optických a elektrochemických senzorů - chemické nosy a jazyky
  • Chirální rozpoznávání a chirální stacionární fáze pro HPLC
  • Fotosensitizéry pro fotodynamickou léčbu rakovinného onemocnění
  • Příprava, vlastnosti a využití molekulárních pinzet
  • Nanočástice pro diagnostiku i léčbu
  • Selektory pro stanovení cukrů ve vodném prostředí
  • Elektrody schopné detekovat úseky DNA
Aktualizováno: 20.1.2016 09:48, Autor: Kamil Záruba

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi