Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina forenzní olfaktroniky
iduzel: 20325
idvazba: 25192
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 16:46:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20325
idvazba: 25192
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/olfaktronika'
iduzel: 20325
path: 8548/10022/10023/10026/10077/20325
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina forenzní olfaktroniky

Skupina forenzní olfaktroniky je zaměřena na detailní chemickou analýzu lidských pachových vzorků a jiných biologických materiálů, a to především za pomoci pokročilých technik GC-MS. Cílem skupiny je rozlišit mezi stovkami sloučenin tvořících lidský pach takové sloučeniny, které tvoří tzv. pachovou signaturu, na jejímž základě by byla umožněna objektivní identifikace jedince. Mimoto jsou v pachovém profilu hledány sloučeniny, které by dovolily i tzv. druhovou identifikaci (identifikace pohlaví, věku, rasy apod.) a poskytnout tak kriminalistům účinný nástroj pro jejich vyšetřování. Velmi pokročilým nástrojem pro orgány v trestním řízení by pak mělo být zavedení tzv. digitální pachové signatury, která by umožnila založení kriminalistické databáze pachových signatur, jejich počítačovou komparaci a možnost jejich šíření pomocí internetu.

Vedoucí:

prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Členové:

Ing. Veronika Škeříková, Ph.D.

Ing. Petra Pojmanová, Ph.D.

Ing. Petr Doležal, Ph.D. (ext.)

Doktorandi:

Ing. Nikola Ladislavová (ŠU)

Mgr. Vlastimil Stenzl (ŠU)

Ing. Jana Čechová (ŠU)

Ing. František Horák (ŠU)

Ing. Oleksii Kaminskyi (ŠU)

Ing. Ulrika Sandra Malá (ŠU)

* přerušené studium

Cíle skupiny:

 • Digitalizace pachové signatury
 • Hledání korelací mezí pachovým profilem a druhotnými vlastnostmi jedince (věk, pohlaví, rasa, apod.)
 • Vývoj bezdotykového zařízení pro odběr pachu
 • Optimalizace postupu odběru pachu, včetně používaných sorpčních materiálů
 • Vývoj GC-MS a GC×GC-TOF/MS metod pro analýzu lidského pachu

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

 • Léčiva a drogy v lidském pachu
 • Vliv vypitého alkoholu a vykouřených cigaret na pachovou skladbu člověka
 • Rozdíly v lidském pachu v závislosti na věku osoby
 • Rozdíl v molekulové skladbě pachové stopy muže a ženy
 • Vliv těhotenství, porodu a kojení na chemické složení lidského pachové stopy
 • Druhová identifikace: Etnická a rasová podmíněnost lidského pachu
 • Detekce molekulárních indikátorů chorob ve vydechovaném vzduchu
 • Zařízení na odběr pachu pro chemickou analýzu
 • Vyhodnocení vlastností sorbentů pro odběry pachových vzorků z různých částí těla
 • Algoritmus pro kvantitativní zpracování pachových vzorků

Více o studiu na Ústavu analytické chemie zde

Publikační činnost:

Vědecké práce v impaktovaných časopisech:

 • Pojmanová, P.; Ladislavová N.; Škeříková, V.; Kania, P.; Urban, Š.; Human scent samples for chemical analysis. Chem. Pap. 2019. https://doi.org/10.1007/s11696-019-00989-2
 • Doležal P.; Furton K. G.; Lněničková J.; Kyjaková P.; Škeříková V.; Valterová I.; Pinc L.; Urban Š., Multiplicity of human scent signature. Egypt. J. Forensic Sci. 2019, 9 (1), 7. https://doi.org/10.1186/s41935-019-0112-z
 • Doležal, P.; Kyjaková, P.; Valterová, I.; Urban, Š., Qualitative analyses of less-volatile organic molecules from female skin scents by comprehensive two dimensional gas chromatography–time of flight mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2017, 1505, 77-86. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.04.062

Vědecké práce v neimpaktovaných časopisech s recenzním řízením:

 • Lněničková, J.; Doležal, P.; Cinková, P.; Vyplelová, P.; Pinc, L.; Vyhnálek, O.; Škeříková, V.; Urban, Š. Vlastnosti lidské pachové stopy a multiplicita pachové signatury, Kriminalistický sborník, 2, Praha 2017, 60-66.
 • Doležal, P.; Lněničková, J.; Cinková, P.; Benediktová, K.; Pinc, L.; Urban, Š. Molekulová skladba pachové signatury člověka, in: M. Vitnerová (Ed.) Kriminalistika 3, Praha 2016, 200-210.

Certifikovaná metodika:

 • Urban, Š; Pinc, L.; Škeříková, V.; Vyhnálek, O.; Cinková, P.; Doležal, P., Metodika odběru lidského pachu pro chemickou analýzu. Uznaná certifikovaná metodika v rámci projektu Pachová signatura, č. VF20140215036 (2016).

The first International workshop on Forensic Olfactronics book of abstracts

Aktualizováno: 14.3.2023 13:51, Autor: Dita Egertová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi