Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina separačních metod
iduzel: 20334
idvazba: 25205
šablona: stranka
čas: 27.9.2021 20:28:29
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina separačních metod

 GC-MS

LC-MS

LC-MS: detail iontového zdroje

Popis činnosti:

Na Ústavu analytické chemie je lokalizována vědecká skupina separačních metod a biomedicnální chemie, která se zaměřuje na dvě oblasti své vědecko-výzkumné činnosti. První je rozvoj moderních separačních technik kapalinové a plynové chromatografie včetně hmotnostní spektrometrie a kapilární elektroforézy. Řešena jsou různá témata, především je to vývoj nových metod separace široké palety analytů s důrazem na léčiva a nelegální drogy, dále sledování farmakokinetiky vybraných analytů v živých organismech a důležitá je i aktivnín účast na vývoji nových potenciálních léčiv.

Druhou oblastí vědecko-výzkumné činnosti je aplikace metod analytické chemie pro přípravu, separaci a studium biomedicinálních sytémů biologicky aktivních látek na bázi malých syntetických molekul a přírodních látek. Řešena jsou mnohá témata, především návrh molekulárních systémů pro detekci analytů, studium interakce bioaktivních látek, návrh molekulárních senzorů a sond, návrh formulací a formulačních systémů a analýza léčivých látek.

 

Vybavení skupiny:

Vědecká skupina je vybavena kvalitní instrumentací včetně GC-MS/MS, LC-MS/MS a MALDI-TOF/TOF.

 

Věda a výzkum, spolupráce:

Skupina je nositelem několika českých i zahraničních výzkumných grantů a spolupracuje také s aplikační sférou. V rámci několika projektů je v úzkém kontaktu s řadou prestižních pracovišť jako například BIOCEV, Univerzita Karlova–1. Lékařská fakulta, FHNW v Basileji.

Práci na projektech realizují studenti bakalářských a magisterských programů a nejvýznamněji především studenti doktorských programů. Výsledky jsou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech a často jsou chráněny českými i zahraničními patenty.

 

Vedoucí skupiny:

doc. Dr. RNDr. David SÝKORA

 

Členové:

RNDr. Pavel Zachař, CSc.

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D.

Ing. Robert Kaplánek, Ph.D.

MSc. Ameneh Tatar, Ph.D.

 

PhD. studenti:

Ing. Lucie Mikšátková (roz. Krčová) (DS)

Mgr. Alžběta Nemeškalová (DS)

Ing. Ema Kosovič (DS)

Ing. Jana Fialová (DS)

Ing. Jakub Jireš (PŘ)

Ing. Tereza Maříková (PŘ)

Ing. Kateřina Hájková (PŘ)

Ing. Jakub Petřík (PŘ)


v závorce uvedení školitelé:  DS = doc. Sýkora, PŘ = doc. Řezanka

Technik:

Vojtěch Albert Borek

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

  • Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART
  • Monitorování lipidů v mozku pomocí LC-MS
  • Studium falzifikátů anabolických androgenních steroidů v olejové matrici metodou LC-MS
  • Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Erythroxylum coca
  • Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
  • Analýza nesteroidních analgetik v krevním séru
  • Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek

Aktualizováno: 2.7.2021 14:55, Autor: Pavel Řezanka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi