Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Věda a výzkum → Skupina separačních metod
iduzel: 20334
idvazba: 25205
šablona: stranka
čas: 4.7.2022 22:37:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Skupina separačních metod

 GC-MS

LC-MS

LC-MS: detail iontového zdroje

Popis činnosti:

Na Ústavu analytické chemie je lokalizována vědecká skupina separačních metod a biomedicnální chemie, která se zaměřuje na dvě oblasti své vědecko-výzkumné činnosti. První je rozvoj moderních separačních technik kapalinové a plynové chromatografie včetně hmotnostní spektrometrie a kapilární elektroforézy. Řešena jsou různá témata, především je to vývoj nových metod separace široké palety analytů s důrazem na léčiva a nelegální drogy, dále sledování farmakokinetiky vybraných analytů v živých organismech a důležitá je i aktivní účast na vývoji nových potenciálních léčiv.

Druhou oblastí vědecko-výzkumné činnosti je aplikace metod analytické chemie pro přípravu, separaci a studium biomedicinálních sytémů biologicky aktivních látek na bázi malých syntetických molekul a přírodních látek. Řešena jsou mnohá témata, především návrh molekulárních systémů pro detekci analytů, studium interakce bioaktivních látek, návrh molekulárních senzorů a sond, návrh formulací a formulačních systémů a analýza léčivých látek.

 

Vybavení skupiny:

Vědecká skupina je vybavena kvalitní instrumentací včetně GC-MS/MS, LC-MS/MS a MALDI-TOF/TOF.

 

Věda a výzkum, spolupráce:

Skupina je nositelem několika českých i zahraničních výzkumných grantů a spolupracuje také s aplikační sférou. V rámci několika projektů je v úzkém kontaktu s řadou prestižních pracovišť jako například BIOCEV, Univerzita Karlova–1. Lékařská fakulta, FHNW v Basileji.

Práci na projektech realizují studenti bakalářských a magisterských programů a nejvýznamněji především studenti doktorských programů. Výsledky jsou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech a často jsou chráněny českými i zahraničními patenty.

 

Vedoucí skupiny:

doc. Dr. RNDr. David SÝKORA

 

Členové:

RNDr. Pavel Zachař, CSc.

doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

 

PhD. studenti:

Ing. Lucie Mikšátková (roz. Krčová) (DS)*

Mgr. Alžběta Nemeškalová (DS)

Ing. Jana Fialová (DS)*

Ing. Magdalena Vágnerová (DS)

Ing. Jakub Jireš (PŘ)


v závorce uvedení školitelé:  DS = doc. Sýkora, PŘ = doc. Řezanka; 

*přerušené studium

Výběr témat závěrečných prací z posledních let:

  • Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART
  • Monitorování lipidů v mozku pomocí LC-MS
  • Studium falzifikátů anabolických androgenních steroidů v olejové matrici metodou LC-MS
  • Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Erythroxylum coca
  • Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
  • Analýza nesteroidních analgetik v krevním séru
  • Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek

Aktualizováno: 26.5.2022 15:26, Autor: Dita Egertová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi