Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Studium → Bakalářské → Laboratoře → LACH I. → Obecná pravidla
iduzel: 12435
idvazba: 14792
šablona: stranka_ikona
čas: 3.3.2024 22:49:28
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12435
idvazba: 14792
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske/laboratore/lachi/obecnapravidla'
iduzel: 12435
path: 8548/10022/10023/10026/10055/10056/10062/10063/12435
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná pravidla

Každá laboratorní úloha probíhá v jednom pracovním dni, od 8:00 do 17:00 hod. Pozdní příchody do laboratoří nejsou tolerovány.

Před první prací se všichni studenti příslušného turnusu shromáždí v 8:00 hodin v laboratoři D (budova A, 2.patro, příčná chodba N, číslo dveří N04). Po krátkém úvodu budou seznámeni s pravidly bezpečnosti práce v chemické laboratoři a pak bude zahájena výuka.

Číslo skupiny odpovídá číslu práce, kterou bude student laboratoře zahajovat (například skupina č. 1 bude zahajovat úlohou č. 1, tedy vážkovým a komplexometrickým stanovením niklu)

Seznam úloh a další aktuální informace jsou vždy vyvěšeny na nástěnce laboratoří z analytické chemie (budova A, 2. patro, proti laboratoři B číslo dveří 228). Některé z těchto informací jsou dostupné na webové stránce laboratoří.

Již na první laboratorní cvičení přijdou studenti řádně vybaveni (pracovní návod, laboratorní sešit, psací potřeby, laboratorní plášť, kalkulačka, chemické tabulky, papíry A4 na psaní laboratorního protokolu) a obeznámeni s danou úlohou, která je ten den čeká, neboť budou muset úspěšně absolvovat vstupní test. Jeho úspěšné absolvování je nezbytnou podmínkou pro setrvání v laboratoři!

V případě neúspěchu ve vstupním testu je student hodnocen známkou "F", která se mu započítá do celkového hodnocení laboratoří a opakovaný vstupní test i příslušnou práci je třeba absolvovat v náhradním termínu.

Každá práce bude na základě dosažených výsledků prezentovaných formou laboratorního protokolu klasifikována stupni v rozmezí A – F. Protokol může být mimořádně se souhlasem asistenta dopracován mimo laboratoř, musí však být odevzdán nejpozději do dvou pracovních dnů, nemá-li být práce hodnocena jako neabslovovaná. V případě, že student za danou práci neobdrží známku z práce, kterou již absolvoval, je třeba, aby sám vyhledal příslušného asistenta – může jít např. o nedostatečně vypracovaný protokol, který je třeba dodělat. V případě zjištění, že student protokol opsal (např. Primát), bude tento podvod oznámen děkanovi fakulty a student si zopakuje celé laboratoře, všech sedm úloh.

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno absolvovat celý určený program, tedy všech 7 úloh, přičemž nejvýše dvě z vykonaných prací mohou být na základě odevzdaného protokolu s nevyhovujícími výsledky klasifikovány stupněm „F“.

Výsledky jednotlivých prací budou k dispozici prostřednictvím SIS.

Aktualizováno: 30.7.2015 15:11, Autor: Kamil Záruba

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi