Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIÚstav analytické chemie → Studium → Bakalářské → Laboratoře → LACH II.
iduzel: 10064
idvazba: 11778
šablona: stranka_submenu
čas: 17.4.2024 07:47:06
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 10064
idvazba: 11778
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uanlch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske/laboratore/lachii'
iduzel: 10064
path: 8548/10022/10023/10026/10055/10056/10062/10064
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř analytické chemie II

Letní semestr 2023/2024Před začátkem semestru, ve dnech od 1. do 9.2. 2024, se každý student musí zapsat ve Studijním informačním systému (SIS) do vybraného turnusu a skupiny.

Zápis do příslušné skupiny je závazný. Ze skupin je zakázáno se svévolně odhlašovat.info

Při zapisování si dejte pozor na možný souběh s dalšími laboratořemi či výukou ve Vašem rozvrhu.

turnus A každé pondělí 1.-7. týden

od 12.2. do 25.3.

turnus B* každé pondělí 8.-14. týden

od 1.4. do 13.5.

turnus C každé úterý 1.-7. týden

od 13.2. do 26.3.

* Upozornění: turnus B bude otevřen jen na vyžádání, po naplnění turnusu A

Číslo skupiny, do které se student přihlásil v SISu, odpovídá číslu první
práce (viz níže), kterou student bude absolvovat v prvním dnu laboratoří.

Pokud nebudou jednotlivé skupiny naplněny, vedoucí laboratoří má právo přesouvat studenty do jiných skupin.

Před zahájením laboratoří je povinností každého studenta, aby si ověřil ve Studijním informačním systému (SIS), zda nedošlo k jeho přesunu do jiné skupiny.

Základní informace k laboratořím jsou uvedeny zde.

Seznam prací a laboratoří je uveden zde. Rozpis prací pro jednotlivé skupiny zde

1. Návody
Aktuální návody jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Návod na úlohu č. 1 FLU je zde.
Návod na úlohu č. 2 AAS je zde.
Návod na úlohu č. 3 LC je zde.
Návod na úlohu č. 4 NMR je zde, další info na zvláštním webu.
Návod na úlohu č. 5 RAM je zde.
Návod na úlohu č. 6 NIR je zde.
Návody na úlohu č. 7 UEF jsou na zvláštním webu. Co Vás čeká?


Všichni studenti (bez ohledu na číslo skupiny) se první den daného turnusu dostaví v 8.00 hod. do laboratoře G (budova A, přízemí, příčná chodba H, číslo dveří H02)!!

S případnými problémy se obracejte na vedoucího laboratoří: Ing. M. Člupka, Ph.D.
(Martin.Clupek@vscht.cz, č. dv. A-K05, tel.4091).

2. Základní informace o laboratořích
V laboratorních cvičeních absolvují studenti šest jednodenních laboratorních prací ze seznamu uvedeného na této stránce.
Návody k těmto pracím jsou k dispozici v elektronické verzi na těchto stránkách.
Již první den laboratoří je nezbytné, aby studenti byli připraveni na danou práci a úspěšně napsali vstupní kontrolní test.
V rámci rozvojového centralizovaného projektu „Meziuniverzitní laboratoř pro "in situ" výuku ...“, bylo do předmětu LACH II zařazeno rovněž celodenní praktické in-situ měření v prostředí výukové štoly Josef (web) Fotogalerie

Před první prací se všichni studenti příslušného turnusu shromáždí v 8.00 hodin v laboratoři G (budova A, příčná chodba H v přízemí, dv. č. H02). Při krátkém úvodu budou seznámeni s organizací laboratoří a pravidly bezpečnosti práce. Následně bude zahájena výuka.
Studenti si do laboratoře přinesou laboratorní plášť, sešit, kalkulačku, pravítko a papíry A4 na psaní protokolu.

3. Průběh laboratorního cvičení

Pracovní doba v laboratoři je 8.00 – 16.30* hodin, pozdní příchody do laboratoří nejsou tolerovány.

Před zahájením každé laboratorní práce prokazují studenti svou připravenost na tuto práci vypracováním písemného vstupního testu. Testy jsou sestaveny z 5 otázek, na něž existuje jednoznačná odpověď, z nichž minimálně 3 musejí být v časovém limitu 5 minut správně zodpovězeny. Výsledek vstupního testu ovlivňuje celkové hodnocení práce. Neuspěje-li student ve vstupním testu, nemůže absolvovat práci ve stejném dni, je hodnocen známkou F a je odkázán na náhradní termín. Toto F se mu započítává do celkového hodnocení laboratoří.
Laboratorní den je ukončen odevzdáním protokolu a předáním stolu. Protokol může být mimořádně se souhlasem asistenta dopracován mimo laboratoř, musí však být odevzdán nejpozději v následující pracovní den, nemá-li být hodnocen známkou "nevyhověl". V případě, že student za danou práci, kterou již absolvoval, neobdrží známku, je třeba, aby sám vyhledal příslušného asistenta – může jít např. o nedostatečně vypracovaný protokol, který je třeba dodělat. Výsledky jednotlivých prací budou zapisovány postupně v "Grupíčku".
Zápočet získají ti studenti, kteří absolvují všechny předepsané laboratorní práce, přičemž nejvýše dvě z nich budou klasifikovány "nevyhověl" a odevzdají souhrnnou zprávu z praktického in-situ měření. Výsledná klasifikace se vypočte zaokrouhlením aritmetického průměru známek ze všech laboratorních prací (praktické in-situ měření není klasifikované). Zápočty budou studentům zapisovat asistenti podle turnusů a rozpis pro zapisování bude vyvěšen zde, případně na nástěnce (budova A, 2. patro, v blízkosti chodby N) po skončení příslušného turnusu.

Návštěvy v laboratoři nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny.

4. Náhradní termíny

!!!POZOR!!! Náhradní termíny řeší Ing. M. Člupek, Ph.D.
- na náhradní termín je třeba se dopředu hlásit

VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ LZE NAHRAZOVAT POUZE JEDNU PRÁCI

5. Seznam prací

číslo práce název práce zkratka laboratoř
1 Fluorimetrie FLU E
2 Atomová absorpční spektrometrie AAS F
3 Kapalinová chromatografie LC L04
4 Nukleární magnetická rezonance NMR A28
5 Ramanova spektroskopie RAM G
6 Spektroskopie v blízké infračervené oblasti NIR G
7 in-situ měření UEF Štola Josef


Všechny laboratoře jsou umístěny v budově A:

L04.....2. patro, příčná chodba L, dv. č. L04

E.....2. patro, příčná chodba N, dv. č. N02

F.....1. patro, příčná chodba K, dv. č. K10

G.....přízemí, příčná chodba H, dv. č. H02
A28..přízemí, hlavní chodba, dv. č. A28


Pro aktuální informace a změny sledujte nástěnku laboratoří umístěnou na našem ústavu.
(budova A, 2. patro, v blízkosti chodby N)

Aktualizováno: 12.2.2024 06:37, Autor: Martin Člupek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi